۳ دانشجوی بدحال علوم و تحقیقات هوشیار شدند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از هوشیاری ۳ مصدوم حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد خبر داد.

: مطلب بعدی  ایران؛ اولین برد آسیایی‌ها در جام جهانی پس از 8 سال را رقم زد