۳ دانشجوی بدحال علوم و تحقیقات هوشیار شدند

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران از هوشیاری ۳ مصدوم حادثه اتوبوس دانشگاه آزاد خبر داد.

: مطلب بعدی  گزارشی از آخرین وضعیت سلامتی رئیس فدراسیون فوتبال