فیلم | ماجرای مزرعه معروف لاریجانی چه بود؟

در این ویدئو بخشی از صحبت های محمد جواد لاریجانی را در برنامه دست خط مشاهده می کنید که درباره مزرعه معروفش در دشت ورامین می گوید.

: مطلب بعدی  رسول خادم با توپ پر برگشت/ هیچ چیز تغییر نکرده است